Hakutuloksesi

Sopimuksen päättyminen ja sen purkaminen

Tämä artikkeli perustuu vuosien kokemukseen ja alan asiantuntemukseen, joka tapauksessa suosittelemme aina konsultointia luotettavan lakimiehen kanssa.

 

Me Finnvillasta haluamme auttaa vuokralaisiamme sekä vuokranantajia tällä artikkelilla, joka koskee asunnon luovutusta, jonka tulisi olla helppoa ja yksinkertaista.

 

 

Vuokrasuhteen alussa yhteisymmärryksessä allekirjoitettu vuokrasopimus saa jossain vaiheessa vuokrasuhdetta päätöksensä johtuen siitä, että vuopkrasuhde on sopimuksen mukaan päättynyt tai koska omistaja/vuokralainen ei halua syystä tai toisesta jatkaa vuokrasuhdetta ja myöskin jos sopimusta on rikottu.

Tämä voi tuoda päänvaivaa vuokralaiselle sekä vuokranantajalle, tästä syystä olemme kooneet vinkkejä ja hyviä käytäntöjä, joista on varmasti hyötyä.

 

SOPIMUKSEN PÄÄTÖS

 

Kun sopimus päättyy syystä tai toisesta ja kumpikaan osapuolista ei halua jatkaa sopimusta, on tärkeää, että molemmat osapuolet käyvät läpi allekirjoittamansa vuokrasopimuksen, ymmärtäen tämän selkeän oikeusperustan. 

Jos kyseessä on sopimus, jossa painotetaan kiinteistön siisteyttä ja kuntoa asunnon luovutuksen yhteydessä sopivinta olisi tavata asunnon omistaja lopputarkastusta varten väh. 24h-48h ennen kiinteistön luovutusta niin, että omistajalla olisi mahdollisuus seuraaviin:

 

 • Tarkistaa huolellisesti asunto molempien osapuolien allekirjoittaman inventaarion perusteella.
 • Tarkistaa huoneiston kunto, huonekalut ja kodinkoneiden oikea toiminta.
 • Tarkistaa huoneiston siisteys, petivaatteet, patjat ja peitot sekä pyyhkeet.
 • Sopia mahdollisista ratkaisuista ennen lähtöä.
 • Sopia selkeästi takuuvuokran palautuksesta ja laskujen vähentämisestä takuuvuokrasta sekä mahdollisesta ennakkoarviosta jos laskuja ei haluta jostain syystä odottaa.

 

Lain mukaan asunnon omistaja voi odottaa jäljellä olevia laskuja kuluista ja vähentää nämä takuuvuokrasta.

Jos asunnossa on rikki menneitä huonekaluja tai tavaroita on omistajalla oikeus ostaa asuntoon uudet samanlaiset tai mahdollisimman samankaltaiset tavarat ja todistamalla kuittien kera näiden arvo ja vähentämällä nämä suoraan takuuvuokrasta.

Espanjan laissa ei vahvisteta enimmäisaikaa takuuvuokran palauttamiselle.

 

Tietyissä olosuhteissa takuuvuokran palautus ei riipu asunnon omistajasta vaan kaupungin talon takuuvuokra-osaston byrokratiasta.

 • Molempien osapuolien tulee ottaa kuvia asunnon kunnosta, on tärkeää, että kuvien perusteella näkee, että asunto on jätetty siistiin kuntoon.
 • Jos vuokralaisella ei ole mahdollisuutta jättää asunto siistiin kuntoon niin silloin hän voi palkata asuntoon siivojan tai ilmoittaa vuokranantajalle asiasta, vuokranantajilla on yleensä tarjota siivouspalvelu, josta vuokralaisen tulee maksaa erikseen välttääkseen epämukavan siivoussakon, josta on maininta vuokrasopimuksessa.
 • Jos vuokralainen ja vuokranantaja tapaavat asunnolla lopputarkastuksen merkeissä ennen vuokralaisen lähtöä, tulee vuokranantajan ilmoittaa vuokralaiselle yksityiskohtaisesta jos asunnossa on jotain lisäsiivottavaa tai korjattavaa vuokranantajan mielestä.
 • Jos vuokranantaja lopputarkastuksen yhteydessä on tyytyväinen asunnon kuntoon ja tämän siisteyteen tulee takuuvuokra palauttaa vuokralaiselle kokonaisuudessaan.
 • Jos vuokralainen ei anna lupaa lopputarkastukseen ja asunto jää vuokralaisen jäljiltä likaiseen kuntoon niin silloin omistajalla on oikeus vähentää vuokrasopimuksen mukaan 100€ takuuvuokrasta, joka monesti ei edes riitää korvaamaan omistajalle aiheutunutta stressiä, koska asunnon tulisi olla siisti ennätysajassa ennen kuin seuraava vuokralainen astuu asuntoon.
 • Jos vuokralaisella on pakkotilanne ja hän joutuu lähtemään asunnosta ilman lopputarkastusta niin silloin vuokralaisen tulee ottaa valokuvia, jotka todistavat asunnon kunnon. Vuokranantajan tulee myöskin ottaa valokuvia kun hän menee asunnolle ensimmäistä kertaa vuokrasuhteen päätyttyä. On tärkeää sopia vuokranantajan kanssa selkeästi asian etenemisen suhteen ristiriitojen välttämiseksi.

 

Sopimuksen rikkominen ja irtisanominen

 

Kaikki sopimuksemme ovat kaupunkien vuokrauslain mukaisia ja mahdolliset seuraamukset lain rikkomisesta sovelletaan astemukaisesti riippuen asian vakavuudesta.

 

Tästä syystä haluamme muistuttaa yleisimmistä rangaistuksista:

 • Alle 6kk sopimuksissa, joissa on sovittu ennakkomaksu tulee noudattaa vuokrasuhteen kestoon liittyvää sopimusehtoa ja jos näin ei tehdä niin, että vuokralainen lähtee ennen sopimuksen päättymistä niin vuokranantajalla on täysi oikeus pitää itsellään ennakkomaksu sekä monesti hän pitää itsellään myös takuuvuokran.
 • Alle 6kk sopimuksissa, joissa on sovittu vuokranmaksu kuukausittain ja vuokralainen jättää asunnon ennen kuin vuokrakuukaudet tulevat täyteen niin silloin vuokranantajalla on täysi oikeus veloittaa vuokra kuuteen kuukauteen saakka sekä takuuvuokran menettää automaattisesti.
 • Yli 6kk vuokrasopimus on laillisesti pitempiaikainen sopimus. Sopimussakko on lain mukaan 1kk per vuosi kertaa jäljellä olevat vuokrakuukaudet.

 

Yksinkertaisin tapa laskea sakko on seuraava:

Jaa 1kk vuokrasumma kahdellatoista kuukaudella ja kerro tulos jäljellä olevien vuokrakuukausien kesken.

On syytä muistaa, että laskut, vaurioituneet tavarat asunnossa sekä sakot tulee maksaa vuokranantajalle ennen kuin takuuvuokra palautetaan vuokralaiselle. Jos näin ei tapahdu niin silloin vuokranantajalla on oikeus vähentää nämä kulut takuuvuokrasta. 

Jos vuokrasuhde on asiallinen ja kommunikointi on vaivatonta molempien osapolien kesken niin silloin yleensä omistaja laatii ennakkoarvion kuluista perustuen edelliskuukausien laskuihin ja hän vähentää tarvittavat takuuvuokrasta, näin takuuvuokran saa takaisin yleensä viiveettä.

 

Haluamme vielä muistuttaa, että vuokran maksaminen takuuvuokralla on laitonta Espanjassa.

 

Kun kyseeseen tulee sopimuksen purku tulee molempien osapuolien tulee allekirjoittaa irtisanomissopimus, jossa tulee ilmi selvästi toimintamuoto, avainten luovutuspäivä ja kellonaika. Tämän irtisanomissopimuksen myötä vuokralainen jättää laillisesti asunnon vuokranantajan käyttöön.

 

TAKUUVUOKRAN PALAUTUS

 

Pääsääntöisesti ymmärretään, että takuuvuokran pitää tallessa itse vuokranantaja tai hänen edustajansa, se on palautettava vuokralaiselle kokonaisuudessaan jos vuokra-aika on sujunut ongelmitta.

 

Suosittelemme, että vuokralainen toimittaa tätä tarkoitusta varten pankkitilin seuraavasti:

 • omistajan tiedot
 • IBAN
 • BIC/SWIFT
 • pankin nimi 
 • maa

 

On tärkeää, että tilinumero on sama, josta tilisiirto suoritettiin alunperin.

 

Vuokran maksamatta jättäminen ja velvollisuuksien laiminlyönti

 

Tässä ei-toivotussa vaiheessa tulee vuokranantajan ottaa yhteyttä lakimieheen ja tehdä rikosilmoitus viranomaisille. 

Ammatillisen kokemuksemme perusteella emme suosittele vuokran tai laskujen maksamatta jättämistä nimittäin väistämättä vuokralaiselle kohdistuu oikeusjuttu, jonka voi välttää neuvottelemalla itse omistajan kanssa ja hylkäämällä asunnon ennen kuin ongelmasta syntyy isompi.

 

Tämä artikkeli perustuu vuosien kokemukseen ja alan asiantuntemukseen, joka tapauksessa suosittelemme aina konsultointia luotettavan lakimiehen kanssa.

Compare Listings